Spiru Haret nr. 12 - Buzau
+40 722.585.585
contact@diasgrup.ro

MENTENANȚĂ

SISTEME PROFESIONALE DE SECURITATE

Mentenanța și întreținerea sunt obligatorii conform legii 333 / 2003 și HG 301/2012, care a intrat în vigoare începând cu data de 01.06.2012, privind securitatea bunurilor și al valorilor.

Este obligatorie semnarea unui contract de mentenanță și service cu o firmă licențiată IGPR.

Cine trebuie să aibă contract de mentenanță?

 • Instituțiile de creditare (bănci);
 • Instituțiile de creditare tip organizații cooperatiste și instituții financiare nebancare;
 • Societățile care au ca obiect de activitate schimbul valutar;
 • Casele de amanet, unitățile profilate pe activități cu metale/pietre prețioase,
 • magazine de comercializare arme și muniții;
 • Unitățile poștale;
 • Stațiile de comercializare carburanți;
 • Spațiile comerciale cu suprafața mai mare de 500 mp;
 • Sălile și incintele de exploatare a jocurilor de noroc;
 • Casieriile furnizorilor de utilități;
 • Automatele de tranzacții cu numerar din afara sediilor bancare;
 • Centrele de procesare a numerarului;
 • Unități fără cerințe minimale.

În ce constă mentenanța?

Funcționarea corectă a unui sistem TEHNIC DE SECURITATE  (respectiv, ALARMA, CCTV, CONTROL ACCES ) necesită o inspecție periodică. Încheierea unui contract de mentenanță nu reprezintă o opțiune, ci o obligație conform legislației în domeniu.

Imediat după recepția sistemului, chiar dacă respectiva construcție este sau nu utilizată, trebuie încheiat un contract de mentenanță între proprietarul, respectiv utilizatorul clădirii și instalatorul sistemului sau o altă firmă autorizată și specializată în lucrări de întreținere a sistemelor de securitate.

Mentenanța presupune evaluarea periodică a echipamentelor/ sistemelor pentru a detecta potențiale probleme și pentru a programa imediat intervențiile necesare de prevenire a degradării condițiilor de funcționare.

Ce riscuri elimin prin contractul de mentenanță?

 • Preîntampinarea eventualelor defecțiuni
 • Asigurarea bunei funcționări a echipamentelor și sistemelor aflate în contract
 • Reducerea timpilor morți rezultati în urma defectării echipamentelor și sistemelor
 • Prelungirea duratei de viață și a perioadei de exploatare pentru echipamentele și sistemele aflate în contract
 • Utilizarea optimă și la capacități maxime a echipamentelor și sistemelor
 • Reducerea costurilor cu reparațiile/înlocuirea echipamentelor și sistemelor defecte